Idade Comtemporánea

En España

Big image

Inicio da Idade Contemporánea

Comezou no século xvlll co desenvolvemento de:

Revolucións políticas:En moitos paises xurdiron revoltas contra as monarquías absolutas.En 1789 comezou a Revolución Francesa porque a xente do común queria ter os mesmos dereitos ca os privilexiados.

Revolución Industrial:Nesta época se inventaron o ferrocarril e a maquina de vapor.Tamen apareceron as primeiras fabricas.

Revoluición Francesa

Big image
Revolución Francesa para niños

Revolución Industial

La 1a. revolucion industrial en 4 minutos.flv

Século xlx

Transformacions

As Revolucións políticas eo desenvolvemento Revolución Industrial provocaron grandes cambios na sociedade:

O século xx e xxl

Avances técnicos:A invención de máquinas e a electricidade, permitiron que o desenvolvemento industrial se estendese a outros sectores da economía.

Avances nas comunicacións:O teléfono e os transportes como o avión, facilitaron o intercanbio de coñecementos e o comercio.

Tamen se produciron avances políticos e sociais.

Moitos paises teñen réximes políticos democráticos, en que os cidadáns elixen os seus gobernantes.

Século xlx en España

Evolución política

A Idade Contemporánea comezou en España en 1808 cando en Francia reinaba Napoleón Bonaparte e viñeron a invadir España e ai iniciouse a Guerra da Independencia.

Durante a guerra creouse un goberno parlamentario e redactouse a primeira constitución en Cádiz en 1812.

Despois da victoria contra os franceses en 1814 viñeron deferentes réximes políticos:

Big image
Cómo empezó la invasión francesa Geografía e Historia Educación Practicopedia com

Réximes políticos

1-O rei Fernando vll anulou a constitución e restableceu unha monarquía absoluta.

2-En 1833 subiu ao trono a sua filla Isabel ll e estableceu unha monarquía parlamentaria, o goberno estaba en mans da raiña ainda que o parlamento elaboraba as leis.

3-En 1868 estalouse unha revolución que ampliou os dereitos políticos dos cidadáns.En 1873 estableceuse unha república.

4-En 1874 restaurouse unha monarquía parlamentaria.

Isabel ll

Big image

Transformacións económicas e sociais

Cultura do século xlx

No século xlx produciuse unha gran difusión da cultura escrita.

Xurdiron importantes xornalistas:Larra, poetas como Bécquer ou novelistas como Clarín.

Estilos arquitectónicos:O neoclasicismo:O Congreso dos Deputados é un edificio de estilo neoclásico.

Arquitectura do ferro:Utilizouse o ferro para facer mercados e estacions de tren.

No século xlx tamen xurdiron:A fotografía e o cine.

Big image

Século xx

Entre 1900 y 1936 España viviu unha época de grandes cambios nos que destacaron:

Segunda República

En 1931 proclamouse a Segunda República.

Sistema de goberno democratico no que todos os cidadáns tiñan os mesmos dereitos.

As mulleres obtiveron o dereito ao voto.

Grandes reformas sociais para mellorar a vida dos cidadáns, ainda que na década de 1930 produciuse unha grave criese económica que causou problemas sociais.


Cómo fue la Segunda República Española.flv

Guerra civil

En 1936 un grupo de militares rebelouse contra a República e estalouse a Guerra Civil.

O conflicto durou ata 1939 e causou moitos mortos e graves perdas económicas.

Cómo empezó la Guerra Civil Española Geografía e Historia Educación Practicopedia com

Ditadura

Impúxose unha ditadura dirixida polo xeneral Francisco Franco.

Cambios:

Suspendeu as liberdades e os dereitos políticos.

Foi un periodo de atraso económico que durou ata a década de 1960.

Moitos españois tiveron que emigrar ao estranxeiro na busca de traballo.

Big image
La dictadura franquista

Transición e os comenzos da século xxl

En 1975 morreu o xeneral Franco e Xoán Carlos l foi proclamado rei de España.

Apartir de ese momento:

Iniciouse a transición democrática:Coa que se restableceron as liberdades e os dereitos políticos en España.En 1978 os representantes dos cidadáns aprobaron a constitución que organiza o actual sistema democrático español.

Produciuse unha gran modernización económica e social:Creceron sectores como os servizos, comercio ou educación.

En 1986 España integrouse na Unión Europe.

Big image
Big image