Conflict

Soennieten en Sjiieten

Oorzaak

De oorzaak van het conflict gaat een hele tijd terug in de geschiedenis in het jaar 600. volgens de Sjiieten zou Mohammed als opvolger Ali hebben aangewezen alleen volgens De Soennieten zou Mohammed Aisha als opvolger hebben aangewezen. Maar er zijn geen bewijzen hiervan.

Verschil

Soennieten en Sjiieten

Vandaag geloven 1,6 miljard moslims dat Allah de enige god is en Mohammed zijn profeet was. Ze volgen allen de vijf pilaren van de Islam en vereren hun heilig boek, de Koran. Van hen is 80 procent soennitisch. Religieuze verschillen tussen hen en de sjiieten omvatten onder andere:
- Soennieten hechten veel meer belang aan de 'soenna', de overleveringen van het leven van Mohammed. Sjiieten beschuldigen hen daarom van dogmatisme en menen dat dit leidt tot extremistische sektes zoals het wahabisme. Sjiieten zien hun ayatollahs als reflecties van god op aarde. Voor sommige soennieten is dit regelrechte ketterij.
- De meeste sjiieten geloven dat op een dag de twaalfde imam (de Mehdi) zal verschijnen om het goddelijke plan te volbrengen. Ook herdenken ze jaarlijks de Asjoera, de dood van Hussein bij Karbala.

De toenemende instabiliteit in het Midden-Oosten zet de twee groepen steeds vaker tegen elkaar op, waardoor de spanning soms in geweld omslaat, zoals in Irak.

Soenniet vs. Sjiiet

Soennisme

Het Soennisme is gebaseerd of Soenna dan probeer je op dezelfde manier te leven als Mohammed. Het woord Soenna betekent traditie. De Soennieten hebben naast de Koran ook de Hadith ( een verzameling overlevingen van het spreken van Mohammed ) . De Soennieten geloven dat Mohammed geen opvolger heeft angeduid.

Sjiisme

Het Sjiisme komt vooral voor in Iran en het het geloof richt zich heel erg op de koran. De Sjiieten zijn heel erg van hun eigen cultuur en ceremonies. Ze worden ook wel de katholieken van het islam genoemt. Je hebt binnen het Sjiisme ook nog 3 aparte stromingen. Ithna asri, Isma 'ilisme, Zaidiyya.
Big image