סיכום המחצית הראשונה תשע"ו

Big image

כיתה א'2 מקבלת תעודה בפעם הראשונה

הורים יקרים,

עברה חלפה לה המחצית הראשונה של השנה. היום הילדים מקבלים את התעודה הראשונה בבית הספר, תעודה שמסכמת עשייה ולמידה רבה.


קריאה: מצלילים בודדים עברנו למילה, למשפט, וכבר אנו קוראים סיפור קצר. למדנו לחפש תשובות לשאלות בסיפור לסמן אותן ולענות. בתחום הלשוני למדנו להבדיל בין זכר לנקבה, יחיד רבים וזמני הפועל.כתיבה: במקביל לתהליך רכישת הקריאה הקפדנו גם לטפח את מיומנות הכתיבה, התחלנו ללמוד את אותיות הכתב, הכנו ספרונים ותרגלנו את הכתיבה במחברות.חשבון: התחלנו בהכרת המספרים ועברנו לפתירת תרגילי חיבור וחיסור בעשרת הראשונה והשנייה גם באמצעות סיפורים חשבוניים. ספרנו את הימים עד ל 100 וציינו את יום המאה בפעילויות מתמטיות שונות.גיאומטריה: עסקנו בסוגי קוים ובתכונות מצולעים.מדעים: הילדים למדו להכיר את מחזוריות עונות השנה ומאפייני כל אחת מהן דרך השינויים בטבע. את השינויים חקרנו בעזרת חמשת החושים תוך התייחסות למזג האוויר, הצמחים, בעלי החיים והתנהגותו של האדם.חינוך גופני: אנו מתאמנים ומתרגלים כושר גופני וגם משחקים במשחקים קבוצתיים שונים.מפתח הל"ב- למדנו על ערכים שונים: שיתוף והשתתפות, מעורבות חברתית, שונות, ניהול קונפליקטים ואחריות. בכיתה קיימנו שיחות ודיונים על הערכים אותם אנחנו מיישמים בקבוצת השווים.כישורי חיים: דברנו על נושא חברות, והצענו פתרונות שונים לבעיות חברתיות בין ילדי הכיתה. צפינו בהצגה "יעל שומרת על גופה" העוסקת בפגיעות בילדים.


קידום מיומנויות קריאה וכתיבה באמצעות המחשבים הניידים: אחת לשבוע התנסו התלמידים בלמידה מתוקשבת באמצעות המחשבים הניידים. מטרת השיעורים הייתה לקדם את מיומנויות הקריאה והכתיבה בצורה חווייתית ומהנה.


לסיום התעודה, הניתנת היום, הינה הערכה המסכמת את המחצית הראשונה אך תפקידה הוא גם לשמש כהערכה מעצבת למחצית הבאה.

בברכה,

מיה גולדנברג

מחנכת א'2