BIOLOGIA

Ola Karasek

LEKCJA BIOLOGIA - KRĘGOWCE

Big image

NP: MAŁPA - BEZKRĘGOWIEC

Najliczniejszy podtyp strunowców , mocno zróżnicowany morfologicznie , obejmujący kręgouste , Ryby , plazy , gady , ptaki i ssaki . Pierwsze kręgowce pojawiły sie na Ziemi okolo 525 mln lat Temu, podczas okresu zwanego Eksplozja kambryjską , i wywodzą sie z. wczesnych bezczaszkowców . Cechami świadczącym o Ich bliskim pokrewieństwie z kręgowcami m.in.: podział Ciała na Segmenty mięśniowe, grzbietowe położenie szkieletu osiowego oraz grzbietowe położenie centralnego układu nerwowego.
Małpy 3 - Sen o Afryce

małpki - rodzinka

U małp człekokształtnych dzieci rodzą się całkowicie bezradne, potrzebna jest im długa opieka. Okres ten może trwać miesiące, a nawet kilka lat. Nawet jeśli młode będą w stanie zadbać o siebie same, pozostają w bliskim kontakcie z matką. W ciągu kilku lat, w zależności od gatunku, młode naczelne nie tylko znajdują się pod opieką matki, ale także przechodzą u niej kurs nauki życia.
Big image

pożywienie

malpy jedzą głównie robaki, mrówki. Mają one dużo białka, dlatego są one stałym pokarmem małp.
Jedzą czasem owoce, liście. Zdarza się nawet, że niektóre małpy, " polują " na inne małpy i jedzą ich mięso.