Volwassenen & ouderen

9.7 & 9.8

Leefwereld

Volwassenheid is een lange levensfase, die je kunt onderverdelen. Vanaf 18 jaar ben je officieel volwassen. Maar echt volwassen ben je pas als je zelfstandig kunt leven, verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet en een eigen oordeel vormt. Volwassenen die een eigen leven hebben opgebouwd, voelen zich zekerder. De volwassene heeft in veel gevallen een baan, een gezin, tijd voor hobby's en voor contacten met buren en vrienden.

18 tot 40 jaar

In deze periode zijn volwassenen toekomstgericht. Ze besteden veel tijd en aandacht aan het opbouwen van een relatie. Daarnaast nemen studie en werk een belangrijke plaats in. Tot ongeveer 30 jaar vinden veranderingen plaats op basis van eerder genomen beslissingen. Mensen zijn druk bezig met hun werk, carrière of het opvoeden van kinderen.

40 tot 55 jaar

In deze jaren zijn de meeste mensen rustiger geworden. Sommigen stellen zich de vraag of het allemaal wel de moeite waard is geweest. Twijfel en onzekerheid veroorzaken soms een crisis : de zogenaamde midlifecrisis. Het evenwicht tussen relatie, werk, vrije tijd en zingeving kan zijn verstoord. Vrouwen rond 50 jaar komen in de overgang. Meestal valt dit samen met het moment van de laatste menstruatie. Dit brengt een hormonale verstoring. Die kan vervolgens tot lichamelijke en geestelijke klachten leiden.

55 tot 65 jaar