השלטון הפשיסטי

כיצד הטרור עיצב את אורח החיים של העם?

החוק שנקבע בנוגע לקהילות היהודיות

Monday, May 4th 1931 at 11:45pm

איטליה

החוק שנקבע בנוגע לקהילות היהודיות ב1931- היה פרי שיתוף פעולה של גורמים ממלכתיים ונציגים יהודים. בעקבותיו הוקם ארגון יהודי כלל ארצי ייצוגי שאיחד את כל הקהילות היהודיות: "איחוד הקהילות היהודיות האיטלקיות". עוד נקבע, כי ההשתייכות לקהילות היא חובה על כל יהודי, אלא אם הצהיר רשמית על פרישתו מהקהילה ומהיהדות. לאיחוד ולקהילות ניתנו סמכויות רבות, לרבות הסמכות לגביית מסים, והוגדרו תפקידיהם ומטרותיהם. הקהילות היו אמונות על מתן שירותי הדת והתרבות היהודיים ועל הסיוע לנצרכים. האיחוד היה אחראי על ייצוג הקהילות בפני השלטונות והוא היה הגוף המתאם הראשי בקרב יהדות איטליה. לצד הכרתה הרשמית של המדינה בארגונים אלה נקבע גם הפיקוח הממלכתי, דבר שעורר אצל אחדים רושם שלילי וחשש מאיבוד האוטונומיה הדתית-תרבותית.