Profil Pentadbir

Kenali saya

Ak Muhammad Fakhrullah Bin Pg Hamdillah

Saya adalah mahasiswa Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan sesi 2012/2013 berminat dalam mengkaji ilmu pengintegrasian agama secara holistik dengan kemajuan zaman terkini serta berwawasan dalam menempatkan ilmu tersebut ke suatu tempat yang tinggi di alam pendidikan Islam.

Pendidikan

Sijil Am Peperiksaan Menengah Bawah (PMB) [2006]

Sijil Am Pelajaran Peringkat Biasa / General Certificate of Education Ordinary Level [2008]

Sijil Am Pelajaran Peringkat Tertinggi / General Certificate of Education Advanced Level [2010/2011]


PENDIDIKAN TERKINI

Diploma Tertinggi Perguruan Ugama Usuluddin [2015]

Pengalaman

Jurujual Nursajedah Enterprise [Disember 2008]

Jurujual/Pembantu Dapur Jollibee Sdh Bhd [Februari-Mac 2012]

Kemahiran

Mahir dalam lisan dan bertulis Melayu dan Inggeris

Microsoft Office, Adobe Photoshop, Edublogs