Dijital Vatandaşlık

Sorumluluklarımız

Dijital vatandaş kimdir?

Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen,

Çevrim içi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen,

Ahlaki olarak çevrim içi kararlar alabilen,

Teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermeyen,

Sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

What is Digital Citizenship?

Aşağıdaki Formu Doldurunuz.

Dijital Vatandaşlık

21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler okulların iyi vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanısıra ‘dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu da getirmiştir. Öğrencilerin teknolojiden faydalanırken bazı normlara dikkat ederek kullanmaları, hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir.

Dijital vatandaş bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlanırın bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır. Bu bilincin öğrencilere doğru bir şekilde verilmesinde okullarla işbirliği yapıp onlara rehberlik ediyoruz.