משימה 3 בתנ"ך

ציור של החזרה של נעמי ורות לבית לחם

Big image