ICT Netwerken

Met MCX en ICT studenten uit de generatie Z als middelpunt

Innovatief Organiseren

In deze flyer wordt het ICT netwerk voor het KBS vraagstuk van MCX gevisualiseerd. Dit wordt gedaan door middel van de mind-map techniek. Daarnaast wordt het ICT netwerk bestudeerd op de visualisatie en dynamiek en wordt deze vervolgens nader toegelicht.


MCX wil een betere instroom realiseren van personeel uit de generatie Z. Om te kijken waar een betere aansluiting nodig is worden beide netwerken in kaart gebracht. Dus zowel van MCX als van de ICT studenten uit de generatie Z.

Het ICT Netwerk

Big image

Legenda

De Netwerkvisualisatie

De belangrijkste clusterverbinder in dit netwerk is uiteraard ICT. Wanneer dit netwerk wegvalt blijven er weinig overeenkomstige verbindingen over.


Binnen de persoonlijke netwerken is er een periferie waar te nemen. Voorbeelden hier van zijn vrienden, hobby's, sport en bijbaantjes, deze vallen in het buitengebied van het ICT netwerk.


  • De online netwerken zijn de belangrijkste netwerken waar MCX en ICT studenten uit de generatie Z elkaar kunnen vinden!
  • De scholen zijn voor beide partijen een belangrijk netwerk. Binnen dit netwerk kunnen MCX en studenten uit de generatie Z elkaar fysiek vinden.De belangrijkste hub binnen dit ICT netwerk is sociale media. Dit onderdeel heeft een bovengemiddeld aantal relaties, zowel MCX als ICT studenten zijn hier beide actief op.

Big image

Mogelijke dynamiek binnen het ICT Netwerk

Om de dynamiek binnen het ICT Netwerk te vergroten, moet MCX hun LinkedIn pagina beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de ICT studenten uit de Generatie Z. Dit kan bereikt worden door:


  • Een duidelijk beeld schetsen van de werkzaamheden binnen MCX.
  • Aantrekkelijkheid vergroten door het plaatsen van filmpjes.
  • Het aannemen van een marketingcommunicatiespecialist.


Door een nauwere samenwerking met Hogescholen en Universiteiten wordt de dynamiek tussen MCX en ICT studenten uit de generatie Z vergroot. De drempel van ICT studenten uit de generatie Z richting MCX wordt hierdoor verlaagd.Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben binnen het ICT- netwerk (butterfly effect). Wanneer het scholennetwerk wegvalt, vervalt voor het grootste deel de connectie met de ICT studenten uit de generatie Z.


Voor ons uitgebreide advies, verwijzen wij u graag naar ons rapport!

"Oplossingen voor complexe problemen liggen vaak in nieuwe (onverwachte relevante) verbindingen binnen of buiten het oorspronkelijke netwerk", aldus de trendrede uit 2015.

De netwerkvisualisatie heeft gezorgd voor inzicht in welke netwerken MCX en de ICT studenten uit de generatie Z actief zijn. Door het visualiseren van de netwerken is er bredere visie ontwikkeld met betrekking tot de wijze waarop MCX een betere instroom kan realiseren van werknemers uit de generatie Z.  • Serious gaming zorgt ervoor dat toekomstige medewerkers een helder beeld ontwikkelen van MCX.
  • LinkedIn is voor ICT studenten uit de generatie Z hét sociale media netwerk voor zakelijke contacten.

Beoordelingsformat ICT netwerken

Wij willen jullie vragen het beoordelingsformat (bewerkbare versie is bijgesloten in de mail) in te vullen samen met jullie projectgroep, waarmee jullie onze flyer beoordelen. Willen jullie deze beoordeling vóór woensdag 6 januari naar ons mailen. De instructie voor de beoordeling is:


Totaal 100 punten = 10

Totaal 90 punten = 9

Totaal 80 punten = 8

Totaal 70 punten = 7

Totaal 60 punten = 6

Totaal 50 punten = 5

Totaal 40 punten = 4

Totaal 30 punten = 3

Totaal 20 punten = 2

Totaal 10 punten = 1

Totaal 0 punten = 0


Alvast hartelijk bedankt!

Big image