גמ"חים!

מיתר דירי

מהו גמ"ח?

גמילות זאת חובתו של כל אדם יהודי לפי ההלכה להיטיב עם הזולת ולפנים משורת הדין.

בגמילות חסדים אפשר לתרום בדרכים שונות ומגונות כגון:

עזרה פיזית. ביקור חולים .בצדקה והשאלת חפצים ועוד....

מקומות רבים בתנ"ך מודגשת החשיבות הרבה של מצוות האדם לחברו.

Big image