ועדת תקשורת

הועדה שמקשרת בינינו לבין העולם החיצון

מה נעשה בועדה?


1. נוציא לאור עיתון לבית הספר.

2. ננהל את ערוץ הyoutube הבית ספרי.

3. נקים את רדיו בית ספרי.

4. נקרין סרטונים בטלוויזה של בית הספר.

5. נתפעל את הבלוג הבית ספרי.

ועוד לפי רצון המשתתפים...

מנהלים את התקשורת הבית ספרית

למה כדאי לקחת חלק בועדה?

-רכישת ניסיון אמיתי בכל תחומי התקשורת.

-עבודה באווירה נעימה וחופשית, יש מקום לכל יוזמה שהיא!

-פיתוח היכולת לעבודה עצמאית ואיכותית.

Big image