Het ouder schoolgaand kind

Peergroup

Voor het oudere schoolkind is de groep leeftijdsgenoten erg belangrijk. Zo'n groep bestaat uit dezelfde interesse, leeftijdsgenoten en normen en waarden, dat noemen wij peergroup. Dat kan een klas zijn, maar ook een vriendengroep of sportgroep zijn.

Identificatiefiguren

Ze zoeken naar wie ze eigenlijk zijn. Ze willen een eigen identiteit. Het ervaren het gezag van een volwassen is niet meer als vanzelfsprekend. De volwassenen zal zich eerst moeten bewijzen. Vaak zijn identificatiefiguren idolen die hij of zij niet echt kent. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beroemdheden. In deze fase worden ze ook meer zelfstandiger.

Normen en waarden

Het oudere schoolkind heeft inmiddels de nodige normen en waarden ontwikkeld. Deze normen en waarden gaan over omgangsvormen en principes. Normen en waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan en aan ons handelen. Omdat elke situatie anders is, worden er ook andere normen en waarden gehanteerd.

Pesten

Helaas komt pesten veel voor op deze leeftijd. Dit gebeurt doordat het behoren bij een groep erg belangrijk is. Op de basisschool geeft 23% van de leerlingen aan te worden gepest, bij het voorgezet onderwijs is dit 6%.
Filmpje pesten, plagen, ruziemaken

Seksuele ontwikkeling

Het oudere schoolkind is op de een of andere manier opzoek naar lichamelijk contact. Duwende, knijpende en vechtende kinderen zijn een gebruikelijk beeld op de speelplaats. De kinderen zijn vooral gericht op eigen sekse. Aan het einde van de basisschool periode begint er langzaam maar zeker interesse voor elkaar te ontstaan.