חידות במדעי החברה

חידשנו את מאגר החידות במדעי החברה.

איך משתתפים?

כל חידה תפורסם באתר במשך שלושה שבועות ותעסוק באחד מתחומי הדעת של מדעי החברה. הפתרונות יועלו לפורום מיוחד שיקושר לחידה השבועית. פתרונות, הסברים ושמות הזוכים יפורסמו באתר בתום השבועיים. הודעה על תחילת פרסום החידות תישלח באמצעות המדריכים המחוזיים וכמובן גם באתר. אנו רואים בחידות אמצעי להגברת העניין של תלמידי מדעי החברה בתחום הדעת וכאמצעי חזרה על מושגים, גישות ועוד. נשמח אם תעודדו את תלמידיכם להיכנס לאתר ולנסות לפתור את החידות.