Innovatief organiseren

Innovatief organiseren met LI4A

Begripsdefinitie

Innovatief organiseren

1. Praktijkvoorbeelden, inzichten en tips over: sociale innovatie, nieuw organiseren, slimmer werken, dynamisch leiding geven, sturen op verantwoordelijkheid, ‘klein binnen groot’ en zelforganisatie. Het betreft het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Vandaar dat innovatief organiseren ofwel nieuw organiseren in de belangstelling staan. https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren

2. Volberda geeft als definitie van sociale innovatie: ‘het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en het maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent’
http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-management/sociale-innovatie-effectiever-dan-technologische-innovatie/

3. Sociale innovatie. Slimmer Werken. Innovatief Organiseren. Allemaal termen die gebruikt worden om aan te geven dat concurrentievermogen, productiviteit en nieuwe producten niet vanzelf uit de lucht komen vallen, maar dat er een specifieke organisatorische context en stijl van leiding geven nodig is om vernieuwing en verbetering een kans te geven (Edwin Lambregts)
http://www.innovatieforganiseren.nl/tag/definitie/

Waarden en drijfveren

Ik werk graag samen in projectgroepen/teams. De sfeer en het groepsproces zijn hierbij heel belangrijk. De waarden die ik hier aan verbind zijn gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ten einde van de groepssamenwerking is het belangrijk dat we een resultaat hebben behaald waar we trots op kunnen zijn.

Mijn grootste kracht ligt in het aanpassingsvermogen; ik ben in staat om me aan te passen aan de situatie, dus ook aan de complexe omgeving die soms dagelijks veranderd.


De Trends

Trend 1: Connectie in plaats van hiërarchie: wie piramides bouwt, kweekt mummies

De piramidale organisatie heeft zijn langste tijd gehad. In een ratrace naar de top waar plaats is voor steeds minder mensen, neemt de motivatie af. Wie wil groeien in een piramide krijgt een punthoofd. In een ideale organisatie gaat het niet om de hiërarchische positie, maar om de mate van connectedness. Cruciaal is niet langer het “bezit” van mensen en goederen, maar de toegang die iemand heeft tot mensen en goederen.

Trend 5: Van organisatie naar organisering: ceci n’est pas une organisation

Het is een fout om te denken dat een organisatie een vaste locatie zou moeten hebben. Of vast personeel. Of vaste werktijden. Dat er überhaupt een pand aan te pas moet komen om een organisatie te zijn. Of visitekaartjes. Al deze denkbeelden stammen nog uit het industriële tijdperk, waarin er een fabriek was of een fysieke lopende band. Status wordt niet meer ontleend aan de grootte van de leaseauto of de hoogte van het gebouw. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en agility zijn de nieuwe neo-darwinistische uitgangspunten van nieuw organiseren. Het gaat om de kracht te kunnen organiseren. De organisatie van de toekomst is een werkwoord. Het draait om het organiseren zelf. Oftewel: van een organisatie naar een organisering. (Zie ook trend 10.)

Trend 8: Van ophaalbrug tot bruggen bouwen: ik verbind, dus ik besta

Grote issues op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, economie, ecologie, etc zijn niet meer met één partij op te lossen. Het zijn niet langer one party issues (in tegenstelling tot het bestaan in de politiek van de one issue party). Alleen daarom is het al van belang dat de ideale organisatie zich niet alleen tot zijn eigen entiteit keert maar een bredere blik houdt. De ideale organisatie heeft geen slotgracht en ophaalbrug maar is een bruggenbouwer tussen stakeholders en verschillende organisaties. Ook voor open innovatie is het nodig om door de barrières heen te breken en samenwerking over eilandjes heen op te bouwen. Innovatie ontstaat pas waar verschillende domeinen gekoppeld raken.

Bron: https://www.managementsite.nl/10-trends-weg-ideale-organisatie