Keskaja kaupmehed.

Hendri Johanson 7.C klass

Haridus ja ettevalmistus.

Kaubandusega tegelemine vajas head haridust ja ettevalmistust.Keskaja kaupmees pidi oskama võõrkeeli, oskama arvutadaja tulema toime võõrastes oludes.Samuti pidi ta teadma ka kauplemistavasid ,ning osata orienteeruda erinevates vääringutes.

Kaupmehe tegevus.

Varakeskajal olid kaupmehed rändurid, kes liikusid oma kaubaga ühest kohast teise.Saadud tulu haruldaste kaupade eest oli küll üsna suur ,kuid samavõrd suured olid ka teedel varitsevad ohud.

Keskaja kaupmees pidi olema väga riskialdis ja julge ,sest vahel tuli kaupa elu hinna ja relvaga kaitsta.Tihti juhtus nii ,et kaupmehest sai varas ,sest need kaks asja käisid keskajal omavahel käsikäes.

Hiliskeskaja suurkaupmees oli lihtsalt üks kontori istuja kes lasi oma agentidel kaubad ära saata.Samuti toimus tal ka tihe kirjavahetus oma klientidega.Paljud rikkad kaupmehed otsustasid raha protsendiga välja laenata, et veel rohkem tulu teenida.

Kaupmehe laev

Big image

Kaupmeeste eluviis ja nendesse suhtumine.

Keskajal suhtuti kaupmeestesse üpris vastuoluliselt.Neid oli vaja selleks ,et kaupu tuua ,kuid neid ei armastatud nende ahnuse ja saamahimu pärast.Siiski tagas nendele kõrge positsiooni ja mõjukuse see ,et nad olid rikkad.Kõige jõukamad neist olid lähedastes suhetes valitsejatega ja õukonnaga.

Peaaegu kõik kaupmehed investeerisid oma raha kas maavaldustesse või väljalaenamisele.Kaupmehed püüdsid väga aadlikke järele matkida ,elades uhkedes majades ja kandes kalleid rõivaid.Kaupmehed annetasid suure osa oma rahast heategevuseks.Nad lootsid ,et see tagab neile igavese elu.

Kaupmees abikaasaga

Big image

Gildid.

Gildid on ühingud kuhu kaupmehed koondusid.Need olid linna kõige mõjuvõimsamad ühingud,mis vahel ka rivaalitsesid.Gildid kaitsesid oma liikmete õigusi ja ühiseid kaubandushuve.Gild korraldas usutoiminguid, mõistsid õigust, korraldas meelelahutust ja vastastikust abistamist.Gildidel oli oma põhikiri ja atribuutika.Läbi gildide mõjutasid kaupmehed linna valitsemist.

Turuplats

Big image

Kasutatud kirjandus.

  • Ajalooõpik