עיתון חיטון

דווח מלפני 55 ימים

היה לאביתר יום הולדת 5

דווח מלוח

היום שרון ואביתר אלכו לבית קפה עם נפי קרנפי ועם מחשב

דווח תפוח

היום בפרדס חנה החלקו ח על בננה