Husmannsfamiliene

Husmannsfamiliene

Husmannsfamiliene var de som leide et lite jord stykke Det var for få gårder til at alle kunne ha sin egen gård så de måtte bygge små hus på en annen bondes jord. De kunne ha ei ku noen sauer eller en gris. Når bonden trengte hjelp måtte de hjelpe så fikk de en liten dagslønn. De fleste husmennene levde ofte av å fiske.