פרשת השבוע האישית שלי

הפרשה שלי היא מסעי (הפרשה האחרונה) בספר במדבר

תקציר הפרשה

אחרי ארבעים שנות נדודים במדבר בני ישראל מתחילים להיכנס לארץ. הפרשה הזאת נקראת גם פרשת הרשימות כי בנוסף לרשימת המסעות יש עוד שני רשימות: רשימת גבולות הארץ ורשימת מנהיגי ישראל, בכניסה לארץ שתי הרשימות האלה קשורות לאותו נושא-ההכנות לכניסה לארץ. משה לא נכנס לארץ ישראל אבל עדיין הוא ממנה מנהיגים חדשים ומפרסם את שמותיהם, והוא נותן להם רשימה של הגבולות. עם ישראל היה שונה משאר העמים כי הוא האמין באל אחד, בני ישראל מצווים להשמיד את כל הפסלים כדי שהם לא יאמינו בפסלים. כל השבטים מקבלים נחלה חוץ משבט לוי שהם מקבלים 48 ערים לגור בהם, 6 מהערים מיעודים כערי מקלט לרוצחים בשגגה

נושא הפרשה

נושא הפרשה הוא שאם אדם הרג מישהו בטעות האם מגיע לו להיענש למרות שניסה לעשות רק משהו טוב

הדמויות המוזכרות בסיפור הם: משה ועם ישראל

שיר על המסע לארץ ישראל