עשר המכות הגדה של פסח והטקסט המקראי

מגישים: מיטל חדד ונתנאל חדד

ציטוטים מהטקסט המקראי וההגדה של פסח:

פרק א פס' 3 וההגדה של פסח:


1.


2. החי

הטקס המשפחתי

במשפחה של יקיר....


במשפחה של אופק....

10 המכות- צפרדע וכינים

צפרדע-

חלק יצירתי

בחלק זה נגיש....