כותרת ראשית

כותרת משנית

חציה בין מכוניות

חציה בין מכוניות חונות עלולה לגרום לאסונות
סכנה בכבישים תלמידות חוצות בין רכבים