הזמנה להרצאה

Big image

יש להירשם מראש, מספר המקומות מוגבל