גילדת הנפחים

עמרי בן שאול תמיר טנצר

חוקי הגילדה

1. מחיר המוצר הוא 10 פרנק לכל ק"ג מתכת באיכות הגבוהה ביותר ופרנק אחד באיכות הנמוכה ביותר (דרגות האיכות הם מ-1 עד 10).

2. משקל כל מוצר לא יעלה על 10 ק"ג.

3. לכל נפח מותר ליצר עד 50 ק"ג מתכת ביום.

4. אין להעסיק יותר מ-5 מתלמדים.

5. אין להעסיק מתלמד מתחת לגיל 24.

עונשים

1. נפח אשר איכות מוצריו לא תעמוד בתקן יצטרך להתיך את המוצר ולשם פרנק על כל ק"ג.

2. נפח אשר משקל מוצרו יעלה על 10ק"ג ישלם קנס בסך פרנק על כל 0.5 ק"ג עודף, ויאלץ להתיכו (לא משנה באיזו איכות).

3. נפח אשר ייצר יותר מ-50 ק"ג מתכת ביום ישלם 2 פרנק על כך 0.5 ק"ג נוספים.

4. נפח אשר יעסיק יותר מ-5 מתלמדים יצטרך לשלם 30 פרנק על כל מתלמד נוסף כל יום.

5. נפח אשר יעסיק מתלמד מתחת לגיל 24 יאלץ לשלם קנס בסך 200 פרנק.

שלבי הכשרת המתלמד

1. על המתלמד להתקבל לעבודה אצל נפח.


2. על המתלמד ללמוד להפעיל את הכבשן.

3. על המתלמד ללמוד להתיך מתכת וליצר חרבות פטישים שרשראות ועוד.

4. על המתלמד לדעת להכין את המוצרי מן הסעיף הקודם באיכויות שונות.

5. על המתלמד ללמוד לשלוט בדברים אלו במשך 4 שנות הכשרתו.

*בסיום הכשרתו רשאי המתלמד לבחור אם לפתוח נפחיה ולעבוד לבדו או להישאר ולעבוד אצל המורה שלו.