עיתונות כתובה

מגיש: עמית ידידי

עיתון הוא נייר שכתוב עליו כל מיני דברים שקורים ברחבי העולם.

עיתון הוא נייר שכתוב עליו כל מיני דברים שקורים ברחבי העולם.

העיתון הומצא בשנת 1809 ונקרא "אביסה".

העיתונאים הראשונים שנראו לראשונה בעולם התגלו ברומא.

אבי אורנן מעביר סדנת עיתונות כתובה