עבודת סיכום- מעורבות חברתית

שני בר- אורט לוד

מטרה ראשונה

לחשוף את התלמידים לעשייה חברתית ולהשפעות החיוביות שלה


פעילות: במסגרת יום המוקד לשכבת י', עלו לבמה תלמידי י"א שמקום ההתנסות שלהם הוא מכבי אש, מד"א, כנפיים של קרמבו וצופים וסיפרו חוויות מכלי ראשון.

שותפים: מחנכים, תלמידים.

מטרה שניה

התלמידים יהיו מעורבים בעשייה בעיר לוד ויחושו כי הם תורמים להפיכתה לעיר טובה יותר עבור התושבים.

פעילות: התפרסות התלמידים במעל 50 מקומות שונים בעיר לוד במסגרת יום המעשים הטובים.

שותפים: תלמידים, מחנכים, מנהל, עיריית לוד

מטרה שלישית

יתבצע מעקב ובקרה בזמן אמת על שעות ההתנסות ועל איכות הפעילות במקומות ההתנסות

פעילות: נשלחו שאלונים מקוונים לתלמידים שבהם הם מפרטים בדבר התקדמותם בביצוע השעות וכן מבצעים רפלקציה על איכות הפעילות במקומות ההתנסות

שותפים: ממ"צים, מחנכים, תלמידים