בננה

אופיר

ורדטודרטוד

ןודטרוטדרודטרודרטו

אטדאקוט

טאקוקון