Maandag 31 maart 2014

Studiedag DBT

MENTALISEREN BINNEN CREATIEVE DANS- EN BEWEGINGSTHERAPIE

Mentaliseren lijkt tegenwoordig een HOT item binnen onze hedendaagse kliniek. Drie jaar geleden was ‘Mentalization-Based Treatment’ nog vrij ongekend in Vlaanderen en er werd hier slechts in beperkte kringen over gesproken. Langzamerhand doken meer lezingen e.d. op rond dit onderwerp en steeg de interesse voor dit thema. Wat houdt mentaliseren nu precies in en hoe kan dit worden toegepast binnen de non-verbale therapie, meer bepaald binnen de creatieve dans- en bewegingstherapie?
Mentaliseren kunnen we alvast omschrijven als het kunnen denken over denken en voelen.. HOE iemand denkt over anderen en over zichzelf en Hoe iemand de realiteit rondom zich beleeft is steeds afhankelijk van Hoe iemand zich voelt op dat moment en de mate van de persoonlijke ontwikkeling van het denken.
Binnen deze studiedag proberen we uiteen te zetten hoe het leren mentaliseren mensen kan helpen hun emotionele betrokkenheid te intensiveren en te vergroten.
Principieel is dat de cliënt leert de eigen gemoedstoestand beter te begrijpen door de reacties van anderen beter te laten inwerken.
In de voormiddag wordt ‘mentaliseren in vaktherapie’ theoretisch besproken door Marianne Verfaille van het gelijknamige boek. In de namiddag gaan we op een interactieve manier aan de slag met ‘mentaliseren binnen creatieve dans- en bewegingstherapie’.

Organisatie

Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, dans- en beweging

Plaats

Psychiatrisch Centrum Caritas
Caritasstraat 76
9090, Melle

Kostprijs

Opgelet: De namiddag is enkel toegankelijk voor lichaamsgerichte
therapeuten. De plaatsen zijn hier beperkt.

Eén dagdeel / dus enkel VM of NM:
  • 45 euro
Hele dag:
  • 65 euro (geen lid BVCT)
  • 45 euro (wel Lid BVCT)

Programma

Voormiddag

Voormiddag is toegankelijk voor iedereen

Voordracht mentaliseren binnen vaktherapie, specifiek creatieve dans- en bewegingstherapie.


9.00u ___________ Ontvangst
9.30u ___________ Verwelkoming en voorstelling van de vereniging door Niek Gelkiere, voorzitter BvcT.
9.45 – 10.45 ____ ‘Mentaliseren binnen vaktherapie’ lezing door de auteur van het
gelijknamige boek: Marianne Verfaille (Deel 1)
10.45 – 11.00 ___ Koffiepauze
11.00 – 12.00 ___ Mentaliseren binnen vaktherapie’ door Marianne Verfaille (Deel 2)
12.00 – 12.30 ___ 'Mentaliseren binnen creatieve dans- en bewegingstherapie’
Door Leen Titeca.
12.30 – 13.30 ___ Middagpauze

Namiddag

Enkel toegankelijk voor lichaamsgerichte therapeuten

Interactieve workshop voor lichaamsgerichte therapeuten rond spannings- en aandachtsregulatie en affectregulatie binnen creatieve dans- en bewegingstherapie.


13.30 – 15.00 ___ Spanning- en aandachtregulatie binnen creatieve dans- en bewegingstherapie door Melanie Foulon.
15.00 – 15.20 ___ Koffiepauze
15.20 – 16.45 ___ Affectregulatie binnen creatieve dans- en bewegingstherapie door Ann Chatar.
16.45 – 17.00 ___ De verzachtende, kalmerende kracht van dans, door het aanwenden van de Indulging elementen van de Rhythm State (Joris Bruneel)

Van D.W. Winnicott kennen we het concept ‘mirroring’. Dit houdt in: het nonverbal ‘antwoorden’ op nonverbale ‘expressies’, in een continue wisselwerking. Het leidt tot de integratie van lichaam en psyche: ‘The self finds itself naturally placed in the body’. Dit is zo in de moeder/kind – relatie en evenzeer zo in de danstherapie-methodiek. D.W. Winnicott’s onderzoek, kennis en concepten worden trouwens niet voor niets beschouwd als’ basically’ van hoe wij werken met patiënten.
‘The body experience as a direct communication to and about the self’ aangereikt in deze sessie, biedt een kans tot het verfijnen van onze ‘affect-attunement’-vermogens: het sereen, adequaat en transparant ‘spiegelen’.
De dansbeleving in deze sessie wordt initieel bepaald door het inlijven van de combinatie van twee Laban Effort kwaliteiten, nl. ‘Light Weight’(Licht qua krachtinzet) en ‘Sustained-Time ‘(‘Doorgaand qua tijdsgebruik). De inspiratie voor de verdere ontwikkeling van zowel beleving, vormgeving, als muziekinbreng voor jouw (samen)dans in deze sessie, is gebaseerd op (Laban Movement Analysis) analyse- en andere casusgegevens van een schizofrene patiënt, met wie ik wekelijks samendans.

Voorstelling medewerkers

Marianne Verfaille is vaktherapeut en de auteur van het boek ‘Mentaliseren binnen beeldende vaktherapie’. De laatste 25 jaar werkt ze in klinische settings zoals de St. Bavo Noordwijkerhout en GGze Eindhoven 'de Wende' met volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, en met name bordeline-problematiek. Eerder werkte ze als groepswerker met kinderen met een hechtingsproblematiek in een Boddaert Centrum in Amsterdam, en als beeldend therapeut met volwassenen met een neurotische problematiek in dagbehandeling bij Parnasia Den Haag. In 2011 en 2012 volgde ze met succes de trainingen Emerging Body Language, Groepsdynamica in groepspsychotherapie en Affectregulatie therapie bij kinderen. Ze is Lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), senior geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) en supervisor bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Ook is ze bezig met de registratie als supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Daarnaast is ze actief in het ontwikkelen en professionaliseren van methodiek voor vaktherapie.
In de toekomst hoopt ze dat de jarenlange verdeling tussen woorden geven aan en tot uitdrukking brengen wat impliciet in het lichaam opgesloten ligt beter geïntegreerd wordt.

Ze heeft reeds heel wat publicaties op haar naam staan.

Leen Titeca werkt sinds 2002 als psychomotorisch therapeut binnen het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle waar zij o.a werkt met jongeren en volwassenen met een licht mentale beperking en bijkomende psychiatrische problemen (De Meander). Ze combineerde dit werk met een studie tot creatief dans- en bewegingstherapeut aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Voor haar eindverhandeling binnen deze bachelor na bachelor opleiding verdiepte zij zich in de theorie van het mentaliseren. Ze integreerde dit mentaliseren specifiek binnen de creatieve dans- en bewegingstherapie.

Melanie Foulon studeerde af als creatief therapeut dans en beweging in 1998 aan de Hogeschool Limburg, Sittard, Nederland (momenteel Hogeschool Zuyd te Heerlen), sindsdien werkzaam in de Kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie, te Pittem op de jeugdafdeling behandelunit. Zij werk ook als docente aan de Artevelde Hogeschool voor de opleiding creatieve therapie dans.


Ann Chatar: In 2009 studeerde ik af aan de bacheloropleiding Creatieve Therapie Dans- en beweging te Heerlen (Nederland) en sedertdien werkte ik met verscheidene doelgroepen. Ik ontwikkelde mijn voorkeur in het werken met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en nu ben ik werkzaam als danstherapeute te PC Bethanië in Zoersel op de Intensieve Behandeleenheid voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk borderline. Daarnaast ben ik sedert januari 2013 opgestart als zelfstandig danstherapeute in bijberoep en heb ik mijn eigen praktijk in Antwerpen. Tot slot zit ik mee in het bestuur van de vakgroep dans- bewegingstherapie als onderdeel van de BVCT- ABAT.

Joris Bruneel is onderwijzer en specialiseerde zich in dans- en dramatische expressie. Hij gebruikte die media, gedurende 20 jaar, bij het begeleiden van kinderen met emotionele- en hechtings-stoornissen. Zijn benadering bij de aanwending van dans en beweging is 'Winnicottiaans' geïnspireerd. Als bijscholing deed hij de opleiding BewegingsExpressieTherapie(dans & drama) aan de Fontys Hogeschool in Tilburg (1974-1976). Sindsdien werkt hij zowel in PC Pittem als in PC Sleidinge als danstherapeut voor cliënten met uiteenlopende problematieken. Hij focust daarbij vooral op het tot stand brengen van een 'transitionele ruimte', waardoor de basisvoorwaarde tot 'heling' kunnen geïnstalleerd en/of gevoed worden. In het kader van permanente vorming participeerde hij bij een intensieve cursus 'mentalisatie en creatieve therapie' bij Marianne Verfaille in Eindhoven(2012).