Het Romeinse Rijk

geschiedenis

opdracht uitgevoerd door: Jobbe Hoppenbrouwers,

Bron: Google afbeeldingen, Wikepedia

opdracht: 10 afbeeldingen van Romeinse vormen

Waar staat het, wanneer is het gebouwd en door wie?


"Typisch"Romeinse vormen zijn te herkennen aan :de gewelven, muurvormen , horizontale bouwvorm

Thermen van Caracalla

Waar staat het? :Roma, Italië

Wanneer is het gebouwd? : 216

Door wie is het gebouwd? :in opdracht van de Romeinse keizer Septimus en zijn zoon Caracalla

Theater van Marcellus

Waar staat het? : Roma, Italië

Wanneer is het gebouwd? : voltooid 11 v. Chr.

Door wie is het gebouwd? : Julius Caesar

Big image

Tempel van Concordia

Waar staat het? : oude Rome

Wanneer is het gebouwd? : 7 v. Chr.

Door wie is het gebouwd? :keizer Tiberius

Big image

Santa Sabina

Waar staat het? : Aventijn , Rome

Wanneer is het gebouwd? :432 na Chr.

Door wie is het gebouwd? : Peter v. Illyria

Big image

Porta nigra

Waar staat het? : Trier, Duitsland

Wanneer is het gebouwd? :160 na Chr

Door wie is het gebouwd? : Poppo

Big image

Tempel van Castor en Pollux

Waar staat het? :Rome, Italië

Wanneer is het gebouwd? : 484 v. Chr

Door wie is het gebouwd? : ter ere van Castor en Pollux

Big image

Porta san Paolo

Waar staat het? : Rome

Wanneer is het gebouwd? : tussen 271 en 280 na Chr.

Door wie is het gebouwd? : keizer Aurelianus

Big image

Sixtijnse kapel

Waar staat het? : Rome, Italië

Wanneer is het gebouwd? : gestart 1473

Door wie is het gebouwd? : voor Paus Sixtus de vierde