Trouwen

Huwelijkse voorwaarden

Een huwelijk wordt gesloten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De echtgenoten verklaren elkaar aan te nemen als echtgenoot en getrouw de plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt.

Huwelijksvereisten

De huwelijksvereisten zijn dat je minstens 18 jaar oud bent, je niet mag trouwen met nauwe bloedband, je moet in staat zijn om je wil te bepalen & je moet ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben.

Huwelijkse voorwaarden


Er is maar één manier om de gemeenschap van goederen te doorbreken, namelijk door bij een notaris huwelijkse voorwaarden te laten opmaken. In deze huwelijkse voorwaarden regelen de echtgenoten hun financiële positie ten opzichte van elkaar.


In praktijk spreken echtgenoten vaak af dat er een klein gemeenschappelijk vermogen zal zijn en dat ze daarnaast ieder een eigen vermogen zullen hebben.


Huwelijkse voorwaarden zijn bijvoorbeeld handig als een van de echtgenoten een eigen zaak heeft.

Aangifte

U moet minstens veertien dagen voor het huwelijk aangifte doen van het huwelijk. Een aangifte is een jaar geldig. Bij aangifte moet je aan geven in welke gemeente het huwelijk plaats zou nemen.


Een aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet bij de aangifte een verklaring overleggen dat hij geldige verblijfspapieren heeft. Deze verplichting is bedoeld om schijnhuwelijken tegen te gaan. De schriftelijke verklaring moet afkomstig zijn van de korpschef van de politie.