CV

Tairi Toomsalu

Isiklik informatsioon

Nimi: Tairi Toomsalu

Sünniaeg; 23. aprill 1996, Tartu

Aadress: Viljanditee 32-7, 6301 Puhja

E-post: tairitoomsalu2@gmail.com

Telefon: 5612345

Rahvus: eestlane

Haridustase: keskharidus

Hariduskäik

2003-2015: Puhja Gümnaasium

Võõrkeeleoskus

Eesti keel: väga hea

Vene keel: rahuldav

Inglise keel: rahuldav

Täiendkoolitused

2007- 2012: Muusikakool

2013: esmaabikooltus

Teenistuskäik

Suvi 2010: AS Lihameister

Suvi 2011: AS Lihameister

Suvi 2013: Maasikakorjaja Soomes

Suvi 2014: Maasikakorjaja Eestis

Täiendav info

Tugevad küljed: hea suhtlemisoskus, kohusetundlik, aus ja saavutan kindlad eesmärgid

Huvialad: Võrkpall, reisimine, muusika

Tööle võimalik asuda

Esimesel võimalusel