Te veel: rivieren

Paragraaf 3

Traag stromend door oneindig laagland...

Een rivier in laagland stroomt traag en is ondiep. In laagland is horizontale erosie, het uitslijpen van brede bochten, groter dan verticale erosie, het uitdiepen van de bedding. Een traag stromende rivier vult zichzelf met sediment en krijgt een eigen bedding. Als een rivier onbedijkt is dan kiest een rivier bij een overstroming voor een nieuwe stroomgeul en snijd daarbij scherpe meanderbochten af. Hierdoor wordt in de loop van de tijd een delta opgebouwd. 70 procent van de wereldbevolking woont langs rivieren of dicht bij de kust.

Een meander wordt afgesneden

Big image

Het wassende water

Of een rivier buiten zijn oevers treed, hangt van een aantal factoren af:

1 Natuurlijke factoren, je kan aan het regiem zien met welk type rivier je te maken hebt, het regiem is de waterafvoer in de loop van het jaar.

a Bij de overgang van een gebergte naar het laagland kunnen rivieren met een klein stroomgebied het water niet aan.

b Een piekafvoer van gesmolten sneeuw en/of hevige regen.

c In rivier die bijna het hele jaar droog staat heet een wadi, na een forse regenbui kan een wadi het niet meer aan en dan overstroomt hij.

2 Menselijke factoren, door het kappen van bossen in het stroomgebied en door het rechttrekken van rivieren voeren ze sneller water af en dan kan een rivier overstromen.

Doordat er een steeds groter oppervlak versteend wordt infiltreert het water na een bui niet meer en wordt snel afgevoerd naar de rivier.

Zandzakken voor de deur

In laagland proberen de bewoners zich te beschermen tegen de dreiging van de rivier. Vroeger deden ze dat door op hogere delen langs de rivier te gaan wonen en later door dijken te bouwen. In arme gebieden is de jaarlijks overstroming van de rivier nodig om de landbouwgronden op natuurlijke wijze te bemesten.
Bart Mol en Stefan Haakman G3a