Obesitas

Op economisch gebied

Economische gevolgen obesitas

Voor Nederland worden de directe kosten als gevolg van overgewicht en obesitas geschat op drie tot vijf procent van het gezondheidszorgbudget. Dat komt neer op een half tot een miljard euro per jaar. De indirecte kosten in de vorm van ziekteverzuim, verloren arbeidsjaren, uitkeringen en dergelijke, bedragen circa twee miljard euro per jaar. (VWS 2003)

Voor andere West-Europese landen lopen de schattingen uiteen van één tot vijf procent van het totale zorgbudget. (VWS 2003) De indirecte kosten zijn veel hoger.

In de Verenigde Staten worden de kosten voor de gezondheidszorg als gevolg van obesitas geschat op zeven procent van de totale kosten van de gezondheidszorg.

Obesitas op scholen

Obesitats kan beter aangepakt worden op scholen

Het voedings- en beweegaanbod op middelbare scholen kan veel beter. De aangeboden voeding is meestal calorierijk terwijl de directie daar vaak wel invloed op heeft. Toch verwacht slechts een kwart van de scholen in het komende half jaar veranderingen in het aanbod door te voeren. Dit zijn enkele resultaten uit de eerste landelijke enquête naar de preventie van overgewicht op middelbare scholen in Nederland.

Opdracht LLB Cios

Deze folder is gemaakt door; Alina Feenstra & Jelmer van der Meulen