המצאת הגפרור

המצאה חדשה שתעזור לכולם

מזה גפרור ?

גפרור הוא מקל עץ אוקרטון המצופה בקצהו בזרחן ומחמצן כלשהו ומשמש להצתת אש על ידי חיכוך שלו במשטח כלשהו.

קרל לינדסטרום המציא את הגפרור

השם גפרור

השם גפרור מקורו במילה גופרית מאז התקופה שבה על קצה הגפרור הייתה גופרית כחומר מתלקח.