עיתון הפסח שלנו!

כיתה ו'

דבר תורה קצר מעיניני החג

ידהיהידהבידה בל

חיבטנשדטיעונב

עהסעהסעהההז

סיפור לחג הפסח

מתכון לפסח

שיר לפסח

Big image

פינת הבדיחות :)

פינת הקושיות