Invoering bedrijfstijd

een stap dichter bij structuur......

Vraagstuk

De medewerkers van de organisatie zijn 4 óf 5 dagen werkzaam in een 36 urige werkweek. Het management van de organisatie heeft het besluit genomen om voor alle afdelingen een bedrijfstijd inclusief een half uur pauze in te stellen, en wel van 8.00 uur tot 17.30 uur. Dit houdt in dat de afdelingen tussen die tijden, in principe, bezet c.q. bemand moeten zijn.

Indien er geen structuur wordt aangebracht in de werktijden, zal er geen realisatie van het besluit plaatsvinden. De medewerkers willen weten wat het instellen van bovengenoemde bedrijfstijd voor hun individuele werktijden zal betekenen.......