Osoonikihi hõrenemine

Osoonikihi hõrenemine

KUIDAS INIMENE ON SEDA PÕHJUSTANUD?

*Osoonikihti kahandavad ained on:

-Süsinikuühendid- CO, CO2, CH4

-Metaani mittesisaldavad süsivesinikud

-Lämmastikuühendid- N2O, NOx

-Klooriühendid- täielikult või osaliselt halogeenitud alkaanid

-Broomiühendid

-Vesinikühendid

-Vesi

*Neid aineid kasutatakse külmutuskappides, autode, laevade ja vagunite külmutusseadmetes, ehitusmaterjalide tootmisel, tuletõrjetehnikas, põllumajandusmürkidena

MIKS ON SEE PROBLEEM?

*Läbi hõrenenud osoonkihi tungiv ultraviolettkiirgushävitab Maal elu

*Inimestel suureneb oht haigestuda nahavähki

*Ultraviolettkiirgus mõjutab taimede fotosünteesi, mille tulemusena väheneb hapniku hulk Maal

*Ultraviolettkiirgus kutsub esile mutatsioone

KUIDAS PROBLEEMI LAHENDADA?

*Vähendada freoonide sattumist keskkonda

*Piirata aerosoolpakendite tarbimist (deodorant, juukselakk, õhuvärskendajad)

*Kasutada ratsionaalsemalt lämmastikuväetisi

*Toota keskkonnasõbralikke jahutusvedelikke ja aerosoole