שיעור בתנ"ך- קיימות

הדאגה לעני!

הדאגה לעני- הגדרה

הדאגה לעני חשובה בשבילינו ובשבילם (העניים) כי אנו יכולים לעזור להם להתבטא בארצנו ולא לחיות בצורה משפילה ושונה משאר שאר האנשים בעולם, אנו יכולים לעזור להם בדברים שונים כגון: הבאת אוכל ושתייה, דאגה לכסף לכל השימושים הרבים, נתינת כבוד לאחר וכ'ו.

איך הם מסתדרים בלי כל הצרכים השונים:

כמחצית מילדי העולם לא אוכלים מידי יום לא מאי רעב אלא ממצוקה כלכלית במשפחה והם מקבלים תרומות מכל מיני מקומות אשר תורמים בחגים ובמועדים שונים וחשובים שכל בן אדם בלי מצוקה כלכלית יכול לממן זאת.