Oriëntatiecursus Christelijk Geloof

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof!

Dit voorjaar is er in het Baken een cursus over het christelijk geloof. De cursus biedt deelnemers in korte tijd een overzicht van de belangrijkste thema's van het christendom als godsdienst. Er is geen voorkennis nodig.


Aan bod komen vragen als:

· Wat geloven christenen met betrekking tot God?

· Wat zien zij als doel van het leven?

· Wat is de Bijbel voor boek?

· Wie was Jezus Christus en wat was zijn boodschap?

· Wat betekent het in de praktijk van alledag om christen te zijn?


Voor de cursus gebruiken we het boek: Orientatiecursus christelijk geloof van René van Loon (2012). Dit boek kost € 14,95 en moet door de deelnemers zelf aangeschaft worden. Onder andere te verkrijgen via http://www.bol.com/nl/p/orientatie/9200000002272169/


In de cursus bespreken we de thema’s die we aangereikt krijgen in het boek van René van Loon. De avonden beginnen met een inleiding waarna we met elkaar in gesprek gaan over de thematiek. Er is alle ruimte om vragen te stellen.


Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Ferdinand Verboom, die de cursus ook leidt: 0612871933 of ferdinandverboom.hetbaken@gmail.com.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bestemd voor mensen die meer van het christelijk geloof willen weten. Omdat je bijvoorbeeld op zoek bent op het gebied van zingeving, door je werk in aanraking komt met christenen, of als je partner christen is, etc.

Donderdagavond 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei van 20:00-22:00

Wil je zelf meer weten van het christelijk geloof? Meld je dan nu aan!

Of ken je mensen die graag aan deze cursus zouden willen deelnemen? Kom dan gewoon samen.


Ontspannen en informatief

Veelgestelde vragen

  • Moet je gelovig zijn? Nee, de cursus is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de basis beginselen van het christelijk geloof. De redenen hiervoor kunnen uiteen lopen.
  • Hoe ziet een avond er uit? We beginnen met een introductie van het thema. Daarna zullen we hierover met elkaar in gesprek gaan. Vragen en input van de deelnemers bepaald voor een deel het verloop van het gesprek.
  • Hoeveel tijd kost de voorbereiding? Voor elke avond moet ongeveer 20 pagina's gelezen worden.
  • Wat is het doel van de cursus? De cursus wordt gegeven om mensen de gelegenheid te geven meer kennis op te doen over het christelijk geloof. Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap en wij delen graag wat ons motiveert in het leven. Maar wij vinden ruimte en vrijheid ook belangrijk. De cursus verplicht je dus tot niets!