בפרדס ליד השוקת

מגישים: אורי ברפמן, שי רביע, עידן שחר, אמיר אתגר וניתאי מלכה

מה למדנו על השיר?

למדנו על השיר שהוא שיר שמבטא את מורשת ישראל בכך שמצוין בו מקומות בארץ ישראל,

למדנו שהשיר הוא שיר על אהבה ושהמשורר נזכר באהבת נעוריו.

מה למדנו מהשיר?

למדנו שהמשורר מחפש את אהבת נעוריו בפרדס ליד השוקת, שבמקום זה הם נהגו לבלות יחד.

לסיכום...

למדנו על השיר בפרדס ליד השוקת וחקרנו אותו,

עכשיו אנו יודעים כמה דברים יותר:

1. אנחנו עכשיו מכירים יותר את יהורם גאון.

2. אנחנו עכשיו מכירים יותר את יורם טהרלב.

3. אנחנו עכשיו מכירים יותר את השיר בפרדס ליד השוקת.

יהורם גאון - בפרדס ליד השוקת