פרסומות בשערי הזמן

טל שויער

זאת פרסומת של עלית

זאת פרסומת של תנובה

פרסומות נראות ממש שונות לאחר שישים שנה...