Europese Unie

Maaike de Droog ~ A2VT2

EU

De Europese unie doet heel veel voor Europa. Ze zorgen voor veiligheid. Ze beschermen elkaar. Geven elkaar geld als het nodig is. Dit is een zeldzame band tussen landen.

Vlag van de EU

De gouden sterren staan voor solidariteit en harmonie tussen de volken van Europa. De cirkel staat voor gelijkheid en eenheid. De vlag gaat terug tot 1949, in dat jaar werd de raad van Europa opgericht, die zich bezighield met mensenrechten en bevorderingen van de Europese cultuur.

De belangrijkste mensen van de EU

Vergelijkingen met Nederland

Verschillen

De verschillen zijn erg groot, maar dat is natuurlijk logisch dat er een groter aantal inwoners zijn en een groter oppervlakte is als alle landen bij elkaar opgeteld zijn!
Big image

"De Europese Unie heeft nog geen officiele grondwet, maar heeft wel pogingen gedaan"

Big image

Gemeenschappelijke symbolen van de Europese Unie, je ziet bijvoorbeeld de euro, de vlag, de muziek (Europese musicien)

Big image

Toename landen EU

In de loop van de jaren zijn er steeds meer Europese landen bij de EU gekomen. In het jaar 2004 was de grootste toename door 9 landen.
Big image

Verschillen tussen landen.

In Europa zijn veel verschillen tussen de landen, het ene land is rijk, het andere is arm. Het BRP is daarom verschillend.
Big image

Ingeleverd:

Wednesday, Jan. 21st, 1:30pm

Afdeling C