Egejsko more

uživanje na talasima mašte

Big image
Big image
Big image

more i uživanje u muzici

moje uši slušaju zvuke talasa i ritma planete
Big image