ביוטק

השפעת ריכוזי גלולות למניעת היריון על הצטברות P53 בתא

שאלת המחקר: לבדוק כיצד ריכוזים שונים של גלולות למניעת היריון משפיעים על הצטברות p53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.


השערה: ככל שריכוז/כמות הגלולות תגדל, הצטברותו של P53 בתא יגדל.
בסיס ורקע עיוני להשערה: גלולות למניעת היריון הן אמצעי מניעה המיועד לנשים ונחשב לבעל יעילות גבוהה וגם משמשות להסדרת המחזור אצל נשים עם אי-סדירויות הורמונליות ולעתים גם לצורך טיפול באקנה קשה בגיל ההתבגרות ובשיעור יתר.
הגלולה למניעת הריון מכילה את שני הורמוני המין הנשיים, האסטרוגן והפרוגסטרון. הפרוגסטרון פועל למניעת הפרשת ההורמונים (שמייצרת בלוטת יותרת המוח) כדי לגרות אי ייצור של ביציות. מכך נמנע הביוץ. האסטרוגן מסייע לפרוגסטרון במניעת הביוץ. הפרוגסטרון שבגלולה פועל גם למנוע מרירית הרחם את השינויים שנדרשים לקליטת הביצית המופרית.
עפ"י מחקרים ומאמרים שערכו בחו"ל נמצא כי בטווח הארוך נראה שנשים שנטלו גלולות נמצאות בסיכון נמוך יותר ללקות בסרטן. אך, ישנם מחקרים המראים כי החומרים הנמצאים בגלולות למניעת היריון גורמים לפגיעה בגנום התא ובעקבות כך התאים ממאירים ונהפכים לסרטניים. רצינו לבדוק האם P53 מצטבר בתאים שטופלו בגלולות מה שיכול להעיד על נזקים הנגרמים לתאים בנוכחות הפרוגסטרון והאסטרוגן שבגלולות.
משתנה בלתי תלוי: המשתנה הבלתי תלוי בניסוי שלנו הוא ריכוז גלולות למניעת היריון.
משתנה תלוי: הצטברות P53 בתא.
בקרה: הבקרה בניסוי היא תאים פיברובלסטים מריאת אדם שלא נחשפו לגלולות למניעת היריון. בקרה זו היא בקרה חיובית.

Big image

P53

תוצאות המחקר:

מתאים שנחשפו לריכוזים שונים של גלולות למניעת היריון הפקנו תערובת חלבונים.

מתמיסות חלבון הכנו תמיסה בשיטת ברדפורד ,שהיא שיטה המבוססת כל קשירת הצבע COOMASSIE BLUE לחלבון, בריכוז ידוע ולאחר שמצאנו את עקום הכיול, הוצאנו משוואת ישר.

הפקנו תערובת החלבונים מכל התאים שעברו טיפולים שונים. ואת תערובת זאת קראנו בספקטרופוטומטר .
ע"י עקום הכיול הצלחנו לחשב את ריכוז כלל החלבונים שנמצאו בטיפולים השונים . (ראה טבלה מס' 1).
את ריכוז כלל החלבונים חישבנו ע"י הוצאת משוואת קו המגמה המבטא את הקשר בין הבליעה לריכוז.
הצבנו את הבליעה ב- Y וחילצנו את X ריכוז החלבונים.
יתר על כן, על פי עקום הכיול ניתן לראות כי יש עלייה בריכוז החלבונים. (ראה גרף 1)

לאחר שהוצאנו את משוואת קו המגמה, הצבנו ב-Y את הבליעה של כל אחת מהמבחנות המטופלות וחישבנו את ריכוז כלל החלבונים (X) שהופקו מהתאים שעברו טיפולים שונים. (ראה טבלה מס' 2)

תספיג אימונולוגי

לתערובת החלבונים שהופקה מכל התאים שעברן טיפולים שונים נעשה תספיג אימונולוגי.

באמצעות תמונת התספיג וסמני הגודל הצלחנו לזהות את P53 ו- GAPDH.
GAPDH הוא חלבון שמצוי בכל התאים ואינו מושפע מעקות שונות.
את תכונה זו אנו רואים ע"י סמני הגודל השחורים השווים בגודלם.
כמו כן, עוצמת הצבע מעידה על כמות התאים.
עפ"י התמונה אנו רואים כי הצטברות P53 שונה בכל טיפול.
בטיפול בו היה ריכוז גבוה של גלולות למניעת היריון , הצטברות P53 הייתה גדולה יותר מבין שאר הטיפולים. אנו רואים זאת מכיוון שסמן הגודל הוא כהה יותר וזה מעיד על הצטברות גדולה.

בהמשך מחקרנו ביצענו מדידה של כמות החלבון.
עוצמת הצבע בפסים השחורים, בתמונת התספיג, המבטאת את כמות החלבון, נמדדה ומבוטאת ביחידות שרירותיות.
כמו כן, את ריכוז כלל החלבונים הוצאנו מתוך משוואת קו המגמה בעקום הכיול והצבת הבליעות.
באמצעות נתונים אלו הצלחנו לחשב את היחסים השונים.

Big image

היחס P53 /GAPDH מאפשר לנו למצוא את כמות היחסים של P53 בכל תא, מאחר וה- GAPDH בכל תא. אם היחס גבוה יותר, הצטברות P53 בתא יותר גבוהה.

היחס בין P53 לעומת ריכוז כלל החלבונים מבטא את הצטברות P53. אם היחס גבוה יותר, הצטברותו של P53 גדולה יותר.

עפ"י הגרפים ניתן לראות כי ישנם הבדלים משמעותיים הצטברותו של P53 בתאים.
היחס בבקרה גדל פי 1 ואילו בטיפול בו הגלולות למניעת היריון נמצאות בריכוז של lµ10 היחס גדל פי 1.119740225.
בנוסף, היחס בטיפול בו הגלולות למניעת היריון היו בריכוז של lµ100 , היחס גדל פי 1.309315704 .

כמו כן, החלבון P53 גדל מהצטברותו בבקרה פי 2.031698 בריכוז של lµ10, ובריכוז של lµ100, הצטברותו של P53 עלה פי 3.069407 .

דיון ומסקנות

עפ"י תוצאות הניסוי שלנו והגרפים ניתן לראות כי השערתנו אוששה ואכן ריכוז/כמות יותר גדולה של גלולות למניעת היריון משפיעה על הצטברות P53 בתא וגורמת לו להיות בכמות גדולה יותר בתא.
כמו כן ניתן לראות כי כאשר במבחנה היה 10µ גלולות היריון, כמות הp53 גדלה פי 2, ובמבחנה ובה 100µ הכמות שילשה את עצמה.

עפ"י תוצאות הניסוי שלנו ניתן להסיק כי גלולות משנות בתא גורמים מסוימים ועלולות לגרום לנזקים בדנ"א שגורמים לעלייה בהצטברות P53.
אולי, נטילת גלולות קשורה בהגנה ארוכת טווח משמעותית מפני סרטן אך, יש לקחת בחשבון גם את הסכנות בנטילת גלולות: אולי ,נטילת גלולות למניעת היריון קשורה להתפתחות ולהשפעה מסרטנת ועלייה בסיכון לחלות.

את המחקר שלנו היינו ממשיכות ע"י כך שהיינו בודקות את השפעתן של סוגים שונים של גלולות למניעת היריון על הצטברות P53 בתא.