Географија

Свет око нас

Мапа живота

Откриј, истражи, упознај, путуј, дружи се, уживај, слушај, певај, играј, разговарај... и још много тога уради са географијом, јер географија је свет на длану.

Географија је попут књиге која приповеда о целој Земљи, коришћењем географске карте можемо путовати целим светом, а да не напустимо своју собу.

Настанак

Oд давнина људи су упознавали своју околину, описивали је и те описе преносили наредним покољењима. Тако је почео развој једне од најстаријих наука коју је грчки научник Ератостен назвао географија.

"Отац српске географије" је Јован Цвијић.

Istorija nauke - Jovan Cvijić

Опомена човечанству!

Због опомена треба познавати географију, да научимо како да спасимо свет. Јер како рече један индијански поглавица " Ми ову Земљу нисмо наследили од наших предака, већ смо позајмили од наших унука."
Michael Jackson - Earth Song