הצגת הלמידה: נאוה בן שלום

הייבטים שהיוו למידה משמעותית עבורי בהשתלמות

א. השאלה הפוריה - המעבר המשמעותי מדגש על חיפוש תזה חד משמעית בטקסט דרמטי ובביטוי הבימתי לחיפוש של ביטוי שאלה משמעותית. זהו מעבר חיוני עבורי בהוראת ולימודי התיאטרון ומתאים לתקופתנו בה יש נגישות לכל תשובה וצריך לפתח את הרצון והיכולת לערוך את החיפושים האיכותיים.

ב. משוב - המישוב לאורך תחנות בדרך על סוגיו השונים: משוב מורה, משוב עמיתים ומשוב עצמי, הוא חשוב מאד ומאפשר לתלמיד להיות מודע למצבו וכך לעשות עבודה עצמית תוך כדי התהליך וגם מאפשר למורה לאתר מקומות לחיזוק.

How To Ask Good Questions: David Stork at TEDxStanleyPark

הייבטים בהם חוויתי קושי וצורך להמשיך להתפתח

א. ימ"ה - הצורך להגדיר בדיוק במה אני מתמקד בכל משימה כאשר יריעת התחומים בהם נוגעים רחבה כל כך גרמה לי לבלבול כלשהו ואני מרגישה צורך להשקיע מאמץ בהתמקדות הימ"ה הספציפים שמתאימים לכל שלב וקבוצה.

ב. פרוטוקולים - אני מרגישה כי זהו כלי חשוב בשיתוף, רפלקציה, מישוב וניהול זמן אך עדיין לוטה בערפל עבורי מבחינת פלטפורמת הביצוע עם התלמידים.

הייבט בו אני חשה אי נוחות מבחינה רעיונית

אני רואה קושי גדול של יישום התוכנית הגדולה למערכת הבית ספרית מבחינת לוח זמנים . התוכנית דורשת עמידה בלוז עם מגוון משימות הדורשות מעבר להכנת תוצרים גם עבודת הכנה וחקר רבה ועמוקה.
Sad Trombone Sound Effect