Homo Habilis

El quart homo habilis

Homo del neandertal

Els homes del neandertal van viure entre el 150.000 a.C i el 35.000 a.C. aproximadament.No és el nostre antepassat.El seu nom procedeix del vall alemany on es va trobar els seus restes (Neander).Tenian un aspecte similar a nosaltres, però eran mes forts i el seu cerbell estaba menys dessarrollat.