PESC

Politica exterior i de seguretat comunes

PESC

La Política Exterior i de Seguretat Comuna és una política de la Unió Europea sobre afers exteriors, seguretat, defensa i acció diplomàtica.

Creació

Es va crear amb el tractat de Maastricht (1993) per impulsar una unificació social i de política exterior.

Dirigit per Federica Mogherini

La PESC està dirigida pel Alt representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat.

La PESC junt amb el Conveni de Schengen (1995) tenien com a objectiu obtenir un major control de les migracions.

Té com a objectius:

- La defensa dels valors comuns, els interessos fonamentals i la independència i integritat de la Unió d'acord amb els principis de la Carta de les Nacions Unides.

- L'enfortiment de la seguretat de la Unió.

- El manteniment de la pau i l'enfortiment de la seguretat internacional.

- El foment de la cooperació internacional.

- El desenvolupament i consolidació de la democràcia, l'Estat de Dret i el respecte dels drets humans.
Big image