Antibiotica in de landbouw

En antibiotica resistentie in de samenleving

Het wordt een steeds groter probleem; antibiotica resistentie.

Wat is antibiotica resistentie?

Antibiotica resistentie is het fenomeen wat verschijnt als mensen (meestal onderbewust) veelvoudig van dit medicijn binnenkrijgen en dat hun lichaam hier zich dus op kan aanpassen zodat het medicijn na een bepaalde tijd geen invloed meer heeft.

SOA's en Cholera worden onder andere bestreden met antibiotica, het zou dus een ramp zijn als men deze ziektes niet meer zou kunnen bestrijden

Wat voor mechanismen gebruiken bacteriën om resistent te worden tegen antibiotica?

  • een veranderde permeabiliteit van de celenveloppe ( de buitenste membraan van de gramnegatieve celwand)
  • de productie van enzymen die het antibioticum onwerkzaam maken voordat het antibioticum de bacterie aantast, voorbeeld het enzym penicillinase, nu meestal ß-lactamase genoemd, het enzym dat de ß-lactamring bij de antibiotica van de penicillinegroep aantast waardoor deze hun werking verliezen.
  • het wijzigen van de ribosomen waardoor deze geen aangrijpingspunt meer zijn voor de voorheen wel werkzame antibiotica.
  • wijziging van een stofwisselingsproces. Is een voorheen sulfanilamide gevoelige bacterie na een genetische verandering in staat om foliumzuur uit de omgeving op te nemen dan is hij vanaf dat moment ongevoelig voor sulfanilamide.

Hoe werken de veehouderijen mee aan deze resistentie?

Doordat veeboeren soms veelmatig gebruik maken van antibiotica om hun vee gezond te houden zal dit uiteindelijk ook in het vlees terecht komen, dit vlees wordt vervolgens geconsumeerd en krijgen de mensen deze antibiotica ook binnen, hierdoor kan dit medicijn resistent worden.

Tevens heeft de farmaceutische industrie moeite om nieuwe antibiotica te ontwikkelen die niet resistent zijn

Wij (de overheid) willen bereiken dat er aanzienlijk minder antibiotica wordt aangetroffen in het vlees wat de mensen consumeren

Dit willen wij bereiken door het verminderen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, daar hebben we uw hulp bij nodig!