Afbraak en opbouw in Brazilië.

Sam en Dora.

Afbraak en opbouw door wind in Brazilië.

Wind zorgt voor afbraak en opbouw van landschappen. In droge gebieden met weinig plantengroei is de erosie kracht het grootst, vooral aan het oppervlak worden losse zand- en- stof deeltjes weggeblazen. Uiteindelijk als dit proces is gebeurd blijft een woestijnbodem achter met grover materiaal zoals grind en stenen. Uiteindelijk vormt er een zandduin, doordat het weggewaaide zand ergens anders wordt neergelegd.


Wist je dat bij een woestijnstorm kan het stof duizenden kilometers verderop worden neergelegd. De grootste en zwaarste zandkorrels waaien laag over de grond. Door de uitschurende werking van het zand worden rotsen aan de onderkant gezandstraald : er komt zand tegen het steen aan waardoor het afslijt, er ontstaan grillige vormen.

Big image

Afbraak en opbouw door water in Brazilië.

Meander rivieren


Een meander rivier is een rivier met hele ruime bochten, ontstaan door erosie. Meander rivieren ontstaan doordat het water harder stroomt in de buiten bocht. In de buiten bocht vindt erosie plaats, langzaam breekt de zijkant van de rivier af. Zand en klei wordt in de binnenbocht neergelegd, de zijkant van de rivier groeit daar. Door aan de bochten groeien uit tot grote lussen. Na verloop van de tijd kan de ruimte tussen twee naast elkaar liggende bochten worden afgesneden. Het kiest voor de snelste weg. De afgesneden bocht is een hoefijzermeer.

Big image

Kustvormen.

De kust komt de zee vaak tegen. De kust veranderd voortdurend van vorm. Sommige kusten zijn afgebroken en andere zijn weer opgebouwd, die wisselen elkaar af.


Opbouw komt voor bij de aanslibbingeskust waarbij er steeds meer zand wordt aangevoerd. Het strand wordt steeds groter en er ontstaan zandbanken voor de kust.


Duinen ontstaan door strandwallen die droog komen te liggen. Zodra het droog ligt wordt het zand weg geblazen en blijft er allemaal troep liggen zoals hout. Duinen zijn door de wind opgeworpen heuvels van zand.


Een bekend voorbeeld van de afgebroken kust is de klifkust. Golven komen tegen de onderkant van de kust waardoor gaten, grotten en joggen ontstaan. als die afbreken gaat dit hele proces weer opnieuw.

Big image
Filmpje Dora ak
Filmpje AK Sam