תוכנה וחומרה

הרצאות בנושה חומרה ותוכנה

קורס רשתות תקשורת מחשבים שיעור 01 - TCP / IP
קורס רשתות תקשורת מחשבים שיעור 02 - Subnet Mask
קורס רשתות תקשורת מחשבים אבחון בעיות תקשורת 03
קורס רשתות תקשורת מחשבים שיעור 05 זיכרון זמני
קורס רשתות תקשורת מחשבים שיעור 04 - שיתוף תקיות בין מחשבים
Home Group - 06 קורס רשתות תקשורת מחשבים שיעור